Hóa ra sư phụ của Quách Tĩnh là tướng kỵ binh vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc

Hóa ra sư phụ của Quách Tĩnh là tướng kỵ binh vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc

Chia sẻ

Dù là vai phụ trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung nhưng sư phụ đầu tiên của Quách Tĩnh là nhân vật anh hùng có thật trong lịch sử.

Sự kiện:
Phim Trung Quốc

Hình ảnh của vị anh hùng Triết Biệt được nhà văn Kim Dung tiểu thuyết hóa trong tiểu thuyết “Anh hùng xạ điêu”. Ở tác phẩm này, ông mang danh là sư phụ của Quách Tĩnh khi ở Mông Cổ.

Chân dung sư phụ đầu tiên của Quách Tĩnh trên màn ảnh

Quách Tĩnh là nhân vật chính trong tiểu thuyết nổi tiếng “Anh hùng xạ điêu” đồng thời cũng là nhân vật phụ trong tác phẩm “Thần điêu hiệp lữ” của nhà văn Kim Dung.

Theo miêu tả của Kim Dung , Quách Tĩnh là con của Quách Khiếu Thiên và Lý Bình, gọi Quách Thịnh (nhân vật trong truyện “Thủy hử”, một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc) là cụ tổ. Cái tên Quách Tĩnh là do đạo sĩ phái Toàn Chân, Trường Xuân Tử Khưu Xứ Cơ đặt cho với ý nghĩa mong chàng và người anh em kết nghĩa Dương Khang không quên mối nhục Tĩnh Khang của Đại Tống ngày trước.

Hóa ra sư phụ của Quách Tĩnh là tướng kỵ binh vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc - 1

Tạo hình Quách Tĩnh do diễn viên Lý Á Bằng đóng trong “Anh hùng xạ điêu” phiên bản năm 2003.

Theo tiểu thuyết, Quách Tĩnh là người khờ và chậm chạp, mồm mép vụng về, hơi ngốc nghếch, tuy vậy tình hào sảng, chân thật, dũng cảm, hay làm việc nghĩa. Quách Tĩnh lớn lên tại Mông Cổ sau khi cha bị vương gia nước Kim Hoàn Nhan Hồng Liệt sát hại.

Trong tập 4 của bộ phim “Anh hùng xạ điêu” phiên bản 2003, khi còn là cậu bé lớn lên trên thảo nguyên Mông Cổ, Quách Tĩnh đã cứu Triết Biệt. Khi bộ lạc Tần Diệc Xích Ngột bị diệt, ông là một vị tướng giỏi của Thành Cát Tư Hãn. Sau này, Triết Biệt trở thành sư phụ đầu tiên của Quách Tĩnh. Ông dạy cho anh thuật bắn cung và cách chiến đấu trên mình ngựa. Chính nhờ sự truyền thụ của thần tiễn Triết Biệt, Quách Tĩnh đã trở thành một cung thủ siêu phàm.

“).insertBefore(“#zplayer_f2fce1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_f2fce1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1359059&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”;
document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_f2fce1″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_f2fce1.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_f2fce1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_f2fce1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_f2fce1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1359059&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”;
document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_f2fce1″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_f2fce1.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_f2fce1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_f2fce1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_f2fce1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1359059&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”;
document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_f2fce1″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_f2fce1.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_f2fce1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_f2fce1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_f2fce1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1359059&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=click_close”;
document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_f2fce1″).innerHTML = ”;
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_f2fce1 = document.getElementById(“zplayer_f2fce1_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_f2fce1.player.on(“AE_impression”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_f2fce1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_f2fce1_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_f2fce1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_tracking_impression_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1359059&ma_type_ads=impression&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=731”;
document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_f2fce1″).innerHTML = ”;
}
}
});

var v_event_tracking_click_prerollzplayer_f2fce1 = document.getElementById(“zplayer_f2fce1_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_f2fce1.player.on(“AE_clicked”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_f2fce1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_f2fce1_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_f2fce1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_tracking_click_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1359059&ma_type_ads=ads_click&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=731”;
document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_f2fce1″).innerHTML = ”;
}
}
});

var v_err_log_1zplayer_f2fce1 = document.getElementById(“zplayer_f2fce1_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_f2fce1.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_f2fce1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1359059&ma_error=ERROR_1″;
v_err_log_1zplayer_f2fce1.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_2zplayer_f2fce1 = document.getElementById(“zplayer_f2fce1_ga_error2”);
videozplayer_f2fce1.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_f2fce1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1359059&ma_error=ERROR_2″;
v_err_log_2zplayer_f2fce1.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_3zplayer_f2fce1 = document.getElementById(“zplayer_f2fce1_ga_error3”);
videozplayer_f2fce1.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_f2fce1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1359059&ma_error=ERROR_3″;
v_err_log_3zplayer_f2fce1.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_4zplayer_f2fce1 = document.getElementById(“zplayer_f2fce1_ga_error4”);
videozplayer_f2fce1.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_f2fce1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1359059&ma_error=ERROR_4″;
v_err_log_4zplayer_f2fce1.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_5zplayer_f2fce1 = document.getElementById(“zplayer_f2fce1_ga_error5”);
videozplayer_f2fce1.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_f2fce1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1359059&ma_error=ERROR_5″;
v_err_log_5zplayer_f2fce1.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_f2fce1.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_f2fce1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_f2fce11 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_f2fce11”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_f2fce11){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1359059&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1″;
v_track_slow_playlist_zplayer_f2fce11.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_f2fce1.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_f2fce1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_f2fce12 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_f2fce12”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_f2fce12){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1359059&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2″;
v_track_slow_playlist_zplayer_f2fce12.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_f2fce1.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_f2fce1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_f2fce13 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_f2fce13”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_f2fce13){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1359059&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3″;
v_track_slow_playlist_zplayer_f2fce13.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_f2fce1.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_f2fce1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_f2fce14 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_f2fce14”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_f2fce14){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1359059&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4″;
v_track_slow_playlist_zplayer_f2fce14.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_f2fce1.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_f2fce1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_f2fce15 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_f2fce15”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_f2fce15){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1359059&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5″;
v_track_slow_playlist_zplayer_f2fce15.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_f2fce1.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_f2fce1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_f2fce16 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_f2fce16”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_f2fce16){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1359059&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6″;
v_track_slow_playlist_zplayer_f2fce16.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_f2fce1.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_f2fce1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_f2fce17 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_f2fce17”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_f2fce17){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1359059&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7″;
v_track_slow_playlist_zplayer_f2fce17.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_f2fce1.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_f2fce1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_f2fce18 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_f2fce18”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_f2fce18){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1359059&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8″;
v_track_slow_playlist_zplayer_f2fce18.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_f2fce1.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_f2fce1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_f2fce19 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_f2fce19”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_f2fce19){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1359059&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9″;
v_track_slow_playlist_zplayer_f2fce19.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_f2fce1.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_f2fce1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_f2fce110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_f2fce110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_f2fce110){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1359059&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10″;
v_track_slow_playlist_zplayer_f2fce110.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_f2fce1.player.on(“timeupdated”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_f2fce1 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_f2fce1.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
function getJsonRecomment(url,callback){
if(url == “”){
return “”;
}
dynamicIdLive = new Date().valueOf();
url = url+dynamicIdLive;
console.log(url);
var xhr = new XMLHttpRequest();
// Get url
xhr.open(“GET”, url, true);
// Kiểu phản hồi
xhr.responseType = “json”;
xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds
xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);}
// Load data
xhr.onload = function() {
var status = xhr.status;
if (status == 200) {
callback(xhr.response);
}else{
console.log(“B3: status != 200”);
}
};
xhr.send();
}
if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){
getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){
if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){
var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”);
var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”);
// Lặp để loại bỏ những bài đang xem
var arr_recomend_video = new Array();
var k=0;
var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_tin_hien_thi”]);
for(j=0;j 0){
if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){
continue;
}
if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
}
arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j];
k++;
if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){
break;
}
}
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_731~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1359059~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjczMSIsImxldmVsMV9jYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjczMSIsInBhZ2VDYXRlZ29yeV8yNGgiOiJlbnRlcnRhaW5tZW50IiwiY29uZmlnSWRfMjRoIjoiMTM1OTA1OSIsImFydGljbGVJZF8yNGgiOiJudWxsIiwiZGV2aWNlXzI0aCI6InBjIiwiYWN0aW9uXzI0aCI6ImNsaWNrIn0=’, this, ”, ”)”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_731_id_bai_viet_1359059_phien_ban_pc”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_ngoai_khung_play’,{categoryId_24h:’731′,pageCategory_24h:’entertainment’, ‘articleId_24h’:’1359059′,device_24h:’pc’,action_24h:’impression’});”;
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_f2fce1″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_f2fce1”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_f2fce1”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_f2fce1_ga_preroll”).length) {
$(“#zplayer_f2fce1_ga_preroll”).before(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_f2fce1”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_f2fce1”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_f2fce1”, “swpier_container_zplayer_f2fce1″,”swiper_active_slide_zplayer_f2fce1”, “pagination-zplayer_f2fce1″,”wrapper_zplayer_f2fce1”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_f2fce1”, “prvVid_recommendzplayer_f2fce1”, “nxtVid_recommendzplayer_f2fce1”);
$(“#box_recommend_zplayer_f2fce1”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
});
}
v_load_recommend_boxzplayer_f2fce1 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_f2fce1.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_f2fce1 = document.getElementById(“zplayer_f2fce1_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_f2fce1){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1359059&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_f2fce1.innerHTML = ”;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_f2fce1.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_f2fce1 = document.getElementById(“zplayer_f2fce1_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_f2fce1){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1359059&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_f2fce1.innerHTML = ”;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_f2fce1.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);
docGaPreroll_zplayer_f2fce1 = document.getElementById(‘zplayer_f2fce1_ga_preroll’);
if(docGaPreroll_zplayer_f2fce1){
docGaPreroll_zplayer_f2fce1.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_preroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_f2fce1.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);
docGaOverlay_zplayer_f2fce1 = document.getElementById(‘zplayer_f2fce1_ga_overlay’);
if(docGaOverlay_zplayer_f2fce1){
docGaOverlay_zplayer_f2fce1.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_overlay_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_f2fce1.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);
docGaPostroll_zplayer_f2fce1 = document.getElementById(‘zplayer_f2fce1_ga_overlay’);
if(docGaPostroll_zplayer_f2fce1){
docGaPostroll_zplayer_f2fce1.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_postroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_f2fce1.player.on(“onResume”, function (evt, data) {
//console.log(“listener onResume: “);

});
videozplayer_f2fce1.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_f2fce1 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_f2fce1_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ”;
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

 

Giới thiệu nghethuatthu7.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.