Cảnh nóng chưa tới 2 phút nhưng “gây bão” của sao nam chuyên lừa gái đẹp “vào tròng”

Cảnh nóng chưa tới 2 phút nhưng “gây bão” của sao nam chuyên lừa gái đẹp “vào tròng”

Giữa bê bối tình dục chấn động, Ngô Diệc Phàm từng có cảnh giường chiếu vụng về, gượng gạo trong “Hóa ra anh vẫn ở đây”.

Sự kiện:

Bê bối tình dục trong showbiz, Phim truyền hình, Sự thật về cảnh nóng trong phim

Mới đây, Ngô Diệc Phàm – nam diễn viên, ca sĩ nổi tiếng trên màn ảnh Trung Quốc đã dính phải bê bối “tình dục” gây chấn động Châu Á. Theo đó, hot girl 19 tuổi Đô Mỹ Trúc tiết lộ bị Ngô Diệc Phàm gài bẫy và “lên giường” khi cô mới 17 tuổi. Không dừng ở đó, đến nay đã có gần 30 cô gái tố Ngô Diệc Phàm đồi bại, quan hệ với các cô gái vị thành niên, không sử dụng biện pháp an toàn và còn mỉa mai anh “yếu sinh lý” nhưng rất nhiệt tình đi “săn gái”.

Cảnh nóng chưa tới 2 phút nhưng "gây bão" của sao nam chuyên lừa gái đẹp "vào tròng" - 1

Cảnh nóng chưa tới 2 phút nhưng "gây bão" của sao nam chuyên lừa gái đẹp "vào tròng" - 2

Ngô Diệc Phàm bị Đô Mỹ Trúc tố cáo bê bối tình dục gây chấn động làng giải trí xứ Trung

Dính “phốt” tình ái lại bị chê bai chuyện chăn gối, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng phủ sóng khắp mạng xã hội và trên các mặt báo. Lúc này, cảnh nóng quá tệ giữa nam diễn viên và Lưu Diệc Phi trong phim điện ảnh “Hóa ra anh vẫn ở đây” năm 2016 được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ, vì có tình tiết giống với lời “bóc phốt” của các nạn nhân.

“).insertBefore(“#zplayer_50d5f1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_50d5f1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1272370&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”;
document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_50d5f1″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_50d5f1.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_50d5f1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_50d5f1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_50d5f1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1272370&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”;
document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_50d5f1″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_50d5f1.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_50d5f1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_50d5f1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_50d5f1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1272370&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”;
document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_50d5f1″).innerHTML = ”;
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_err_log_1zplayer_50d5f1 = document.getElementById(“zplayer_50d5f1_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_50d5f1.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_50d5f1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1272370&ma_error=ERROR_1″;
v_err_log_1zplayer_50d5f1.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_2zplayer_50d5f1 = document.getElementById(“zplayer_50d5f1_ga_error2”);
videozplayer_50d5f1.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_50d5f1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1272370&ma_error=ERROR_2″;
v_err_log_2zplayer_50d5f1.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_3zplayer_50d5f1 = document.getElementById(“zplayer_50d5f1_ga_error3”);
videozplayer_50d5f1.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_50d5f1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1272370&ma_error=ERROR_3″;
v_err_log_3zplayer_50d5f1.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_4zplayer_50d5f1 = document.getElementById(“zplayer_50d5f1_ga_error4”);
videozplayer_50d5f1.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_50d5f1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1272370&ma_error=ERROR_4″;
v_err_log_4zplayer_50d5f1.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_5zplayer_50d5f1 = document.getElementById(“zplayer_50d5f1_ga_error5”);
videozplayer_50d5f1.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_50d5f1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1272370&ma_error=ERROR_5″;
v_err_log_5zplayer_50d5f1.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_50d5f1.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_50d5f1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_50d5f11 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_50d5f11”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_50d5f11){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272370&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1″;
v_track_slow_playlist_zplayer_50d5f11.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_50d5f1.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_50d5f1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_50d5f12 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_50d5f12”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_50d5f12){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272370&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2″;
v_track_slow_playlist_zplayer_50d5f12.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_50d5f1.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_50d5f1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_50d5f13 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_50d5f13”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_50d5f13){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272370&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3″;
v_track_slow_playlist_zplayer_50d5f13.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_50d5f1.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_50d5f1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_50d5f14 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_50d5f14”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_50d5f14){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272370&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4″;
v_track_slow_playlist_zplayer_50d5f14.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_50d5f1.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_50d5f1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_50d5f15 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_50d5f15”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_50d5f15){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272370&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5″;
v_track_slow_playlist_zplayer_50d5f15.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_50d5f1.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_50d5f1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_50d5f16 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_50d5f16”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_50d5f16){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272370&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6″;
v_track_slow_playlist_zplayer_50d5f16.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_50d5f1.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_50d5f1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_50d5f17 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_50d5f17”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_50d5f17){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272370&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7″;
v_track_slow_playlist_zplayer_50d5f17.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_50d5f1.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_50d5f1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_50d5f18 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_50d5f18”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_50d5f18){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272370&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8″;
v_track_slow_playlist_zplayer_50d5f18.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_50d5f1.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_50d5f1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_50d5f19 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_50d5f19”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_50d5f19){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272370&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9″;
v_track_slow_playlist_zplayer_50d5f19.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_50d5f1.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_50d5f1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_50d5f110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_50d5f110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_50d5f110){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1272370&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10″;
v_track_slow_playlist_zplayer_50d5f110.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_50d5f1.player.on(“timeupdate”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_50d5f1 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_50d5f1.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
function getJsonRecomment(url,callback){
if(url == “”){
return “”;
}
dynamicIdLive = new Date().valueOf();
url = url+dynamicIdLive;
var xhr = new XMLHttpRequest();
// Get url
xhr.open(“GET”, url, true);
// Kiểu phản hồi
xhr.responseType = “json”;
xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds
xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);}
// Load data
xhr.onload = function() {
var status = xhr.status;
if (status == 200) {
callback(xhr.response);
}else{
console.log(“B3: status != 200”);
}
};
xhr.send();
}
if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){
getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend_video){
if(typeof v_object_recomend_video != “undefined” && parseInt(v_object_recomend_video.length) > 0){
var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”);
var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”);
console.log(recomment_arr_video_ngay_hien_tai);
// Lặp để loại bỏ những bài đang xem
for(j=0;j 0){
if(v_recomment_news_id== v_object_recomend_video[j][“c_new_id”]){
v_object_recomend_video.splice(j, 1);
continue;
}
if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(v_object_recomend_video[j][“c_new_id”]) >= 0){
v_object_recomend_video.splice(j, 1);
continue;
}
if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(v_object_recomend_video[j][“c_new_id”]) >= 0){
v_object_recomend_video.splice(j, 1);
}
}
}
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(v_object_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend_video[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
v_object_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_731~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1272370~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjczMSIsImxldmVsMV9jYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjczMSIsInBhZ2VDYXRlZ29yeV8yNGgiOiJlbnRlcnRhaW5tZW50IiwiY29uZmlnSWRfMjRoIjoiMTI3MjM3MCIsImFydGljbGVJZF8yNGgiOiJudWxsIiwiZGV2aWNlXzI0aCI6InBjIiwiYWN0aW9uXzI0aCI6ImNsaWNrIn0=’, this)”;
v_object_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_731_id_bai_viet_1272370_phien_ban_pc”;
v_object_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_ngoai_khung_play’,{categoryId_24h:’731′,pageCategory_24h:’entertainment’, articleId_24h:’1272370′,device_24h:’pc’,action_24h:’impression’});”;
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(v_object_recomend_video,”zplayer_50d5f1″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_50d5f1”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_50d5f1”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_50d5f1_container”).length) {
$(“#zplayer_50d5f1_container”).after(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_50d5f1”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_50d5f1”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_50d5f1”, “swpier_container_zplayer_50d5f1″,”swiper_active_slide_zplayer_50d5f1”, “pagination-zplayer_50d5f1″,”wrapper_zplayer_50d5f1”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_50d5f1”, “prvVid_recommendzplayer_50d5f1”, “nxtVid_recommendzplayer_50d5f1”);
$(“#box_recommend_zplayer_50d5f1”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
});
}
v_load_recommend_boxzplayer_50d5f1 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_50d5f1.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_50d5f1 = document.getElementById(“zplayer_50d5f1_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_50d5f1){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1272370&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_50d5f1.innerHTML = ”;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_50d5f1.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_50d5f1 = document.getElementById(“zplayer_50d5f1_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_50d5f1){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1272370&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_50d5f1.innerHTML = ”;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_50d5f1.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);
docGaPreroll_zplayer_50d5f1 = document.getElementById(‘zplayer_50d5f1_ga_preroll’);
if(docGaPreroll_zplayer_50d5f1){
docGaPreroll_zplayer_50d5f1.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_preroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_50d5f1.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);
docGaOverlay_zplayer_50d5f1 = document.getElementById(‘zplayer_50d5f1_ga_overlay’);
if(docGaOverlay_zplayer_50d5f1){
docGaOverlay_zplayer_50d5f1.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_overlay_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_50d5f1.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);
docGaPostroll_zplayer_50d5f1 = document.getElementById(‘zplayer_50d5f1_ga_overlay’);
if(docGaPostroll_zplayer_50d5f1){
docGaPostroll_zplayer_50d5f1.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_postroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_50d5f1.player.on(“onResume”, function (evt, data) {
//console.log(“listener onResume: “);

});
videozplayer_50d5f1.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_50d5f1 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_50d5f1_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ”;
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom


 

Giới thiệu nghethuatthu7.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.